Allahov poslanik, Muhammed, savs, bio je milost svim svjetovima/stvorenjima Featured

Allahov poslanik, Muhammed, savs, bio je milost svim svjetovima/stvorenjima

"I NISMO TE POSLALI, OSIM KAO MILOST SVIM SVJETOVIMA!" (KUR'AN, El-Enbija', 107.)

Allahov poslanik, Muhammed, savs, bio je milost svim svjetovima/stvorenjima; džinu i insanu, životinji i hajvanu... Kako, onda, da vjera s kojom je došao/islam lijepi ne bude milost, i da milost ne bude vjerozakon koji iz nje proističe-časni Šerijat?!

 

Ako je Muhammed, savs, bio milost, a jeste, onda je i Šerijat časni samo milost! Nije Šerijat grubost i nasilje, odsijecanje ruku i nogu i skidanje glava ljudima sa ramena. Ne! To je potvora i laž na Šerijat časni! Šerijat Allahov jeste milost i mudrost, jeste interes ljudski i pravda. Šerijat je poštovanje ljudski prava i sloboda, uz nužna ograničenja da se čovjek ne bi u zvijer pretvorio. Ko god presudi po pravdi, on je u koritu Šerijata, makar bio od nemuslimana. I, naprotiv...

 

Ko god ne presudi po pravdi, milost pretvori u grubost, mudrost u glupost, svojom postupcima i riječima, izlazi van okvira Šerijata, makar čelo ne dizao sa sedžde. Upravo je ovo učinilo časni Božiji vjerozakon omraženim u očima i ušima ljudi. Neznalice koje su djelovale u ime Šerijata, i učevni, ali loših namjera koji su predstavljali Šerijat. Držeći da je Šerijat mudrost i milost, ljudski interes i pravda, Muhammed, savs, nije činio postupke kojima nije bilo mjesto i vrijeme. Tako nije posegnuo za džihadom/borbom protiv mušrika Mekke, u samoj Mekki, iako je džihad najveće djelo, jer bi od mudrosti napravio glupost, a od milosti nemilosrđe.

 

Ovo napisah radi toga što se Šerijat časni predstavio ljudima kao prolijevanje krvi, ne negirajući kazneno pravo unutar njega, El 'Ukubat, koje postoji u svakom zakonu, nadajući se da će neko razumjeti i uzeti pouku... #ProfSaninMusa#

back to top