Rekao je Allahov Poslanik: Uzvišeni Allah prezire rekla – kazala informacije

 

Autor: Dr. Husejn Ali Šejh / Preveo: AMIR DURMIĆ

 

Jedna od pogubnih pošasti koja se proširila u muslimanskoj zajednici jeste i “rekla – kazala” sindrom, odnosno pričanje i prepričavanje određenih događaja i pojava bez ikakvog oslanjanja na validan i pouzdan izvor, što otvara vrata smutnje i postepeno prelazi u veliki problem za islam i muslimane. Razlog je što prenošenje neprovjerenih i paušalnih informacija unosi mržnju u ljudska prsa i uništava međumuslimansko bratstvo i ljubav.

Muslimanima ne priliči da prenose i prepričavaju izmišljotine i razne “rekla – kazala” informacije koje nemaju nikakvo uporište, već se radi o čistom nagađanju i pretpostavkama. Zbog toga je Poslanik, s.a.v.s., to strogo i zabranio rekavši: “Uzvišeni Allah vam mrzi i prezire ‘rekla – kazala’ informacije, mnogo pitanja i upropaštavanje imetka.” U ovom kontekstu Ibn Kajjim, r.h., je rekao: “Onaj  ko je zaokupljen strahom od Vatre i željom za Firedevsom takav se ne bavi ‘rekla – kazala’ pričama, a onaj ko se udalji od ljudi, sačuvao se od njihovog zla.”

Uistinu je čast vjernika nešto sveto i neprikosnoveno, a narušavanje njegove časti i dostojanstva spada u najveću nepravdu i najgore grijehe. Vjerodostojno je potvrđeno da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Kamata ima sedamdeset i dvoja vrata (oblika). Najmanji oblik kamate (po veličini grijeha) je kao kada čovjek bludniči sa svojom majkom, a najveća kamata je napad na čast brata muslimana.” Zato, onaj ko se boji stajanja pred svojim Uzvišenim Gospodarom obavezan je da se kloni i čuva od ove opake i opasne pošasti i da bude što dalje od onoga što srdi njegovog Gospodara.

U predaji koju sa dobrim lancem prenosilaca bilježi Taberani stoji da je Poslanik, s.a.v.s., nekom čovjeku rekao: “Neka tvoj jezik ne priča osim lijepo i neka se tvoje ruka ne pružaju osim ka onom što je dobro.” Jedan od oblika “rekla – kazala” pošasti jeste i prenošenje netačnih i neprovjerenih vijesti, bez ulaganja truda u provjeru istih. Na obaveznost provjeravanje određene vijesti ili informacije ukazuje slijedeći ajet: O vjernici, ako vam nekakav nepošten čovjek donese kakvu vijest, dobro je provjerite, da u nezananju nekome zlo ne učinite, pa da se zbog onoga što ste učinili pokajete. (El-Hudžurat, 6.).

Dakle, ukoliko se o vjernicima i budu širile glasine, drugi vjernici su spram toga obavezni da se pridržavaju općih islamskih načela i principa, te da o svojoj braći misle samo dobro sve dok se u potpunosti ne potvrdi neka vijest ili glasina. O tome je Uzvišeni u prijevodu značenja rekao: Zašto, čim ste to čuli, nisu vjernici i vjernice jedni o drugima dobro promislili i rekli: “Ovo je očita potvora!” (En-Nur 12.). Oni koji ne budu tako postupali, i koji svaku vijest o bratu muslimanu budu tek tako prihvatali, i istu prepričavali i prenosili, na njih se odnose sljedeće riječi Uzvišenog: One koji vole da se o vjernicama šire bestidne glasine čeka teška kazna i na ovom i na onom svijetu; Allah sve zna, a vi ne znate. (En-Nur, 19.).

 
Read more...
Subscribe to this RSS feed