Da znate od čega sve sadaka štiti, dijelili biste je svaki dan

 

Autor: Saudin Cokoja, prof.

 

U našoj vjeri, odnosno Šerijatu, postoje vjerski propisi, među kojima su propisi sadake i zekata. Zekat je opće poznata stvar. Rekao je Poslanik, s.a.v.s.,:“Doista im je Allah propisao imetak u njihovom imetku, koji se uzima od njihovih bogatih (muslimana), pa se vraća (daje) njihovim siromašnim (muslimanima).“ (El-Buhari i Muslim).

Ovaj hadis ukazuje, da zekat ide od muslimana ka muslimanu. Zekat ima svoj poznati nisab, vrijeme i način dijeljenja te on je obavezan svakom muslimanu, ako njegov imetak dostigne visinu nisaba.

Međutim, želim, po ko zna koji put, da kažem nešto opet o sadaki i određenim zanimljivostima u vezi sadake.

Da li si se zapitao bilo kad, zašto je propisana sadaka. Da bi dobio odgovor, pogledaj, pročitaj i razmisli o životu Poslanika, s.a.v.s. Da li si bilo kad, razmišljao o tome, zašto Poslanik, s.a.v.s., nikada nije jeo hranu ili imetak od sadake, niti je uzimao sadaku, nego je samo prihvatao poklon?

Kad saznaš odgovor, onda ćeš da shvatiš, zašto je naređena sadaka? Dakle, kao što smo kazali a kao što je i poznato, Poslanik, s.a.v.s., nije uzimao sadaku a uzimao je poklon. Zašto? Sadaka se daje za čiščenje duše, pročiščavanje duše od grijeha. Znači, sadaka se dijeli kako bi se čovjek očistio od grijeha koje je počinio. Dijeljenje sadake je pomiješano sa grijesima, pa zbog toga Poslanik, s.a.v.s., nije htio da uzima sadaku, jer su ljudi sadaku dijelili kako bi se očistili od grijeha a Poslanik, s.a.v.s. tu sadaku nije htio da uzme niti da jede.
Da li si znao, da sadaka te može sačuvati od iznenadne smrti? Znači, ako budeš često i iskreno dijelio sadaku, Allah će te sačuvati da iznenada i neočekivano umreš.

Da li si znao također, da sadaka čuva tvoje tijelo? Da, ako budeš često udjeljivao, tvoje tijelo će biti sačuvano od nesreće i bolesti.

Da li si znao, da sadaka čuva tvoju djecu, ženu? Da, ako nekog pomogneš svojom sadakom, Allah će preko te sadake da zaštiti i sačuva tvoju porodicu. Zato nakon neke nesreće u kojoj ljudi prežive, naš narod odmah kaže:“Sadaka ih sačuvala.“ Ili kažu:“Vi ste sigurno negdje jaku sadaku udijelili.“ I u pravu je narod, Allah zna, ali nečija marka ili komad hljeba vas je uz Allahovu dozvolu sačuvao.

Zato su, kad je u pitanju sadaka, sva moguća vrata otvorena. Zekat je ograničen, nisab, kategorije ljudi, vremenski, ali kod sadake nije takvo stanje, može se dati bilo kada i bilo kome.

Da li si znao da je najbolja i najvrijednija sadaka, VODA?

S’ad ibn Ubade, r.a., upitao je Poslanika, s.a.v.s.:“Božiji poslaniče, koja ti je sadaka najdraža?“ Poslanik, s.a.v.s., je odgovorio:“ Voda (iskopati bunar ili dovesti vodu):“ (Ebu Davud). Zato i nije čudno što su naše dede i nane na udaljenim mjestima, kuda prolaze ljudi, putnici, djeca, životinje, pravili Hair česme, u ime Allaha da se napoji žedan insan ili životinja.

Prenosi Aiša, r.a., da je Allahov Poslanik, s.a.v.s.., rekao: „Ko napoji muslimana u predjelu gdje ima vode ima nagradu kao da je oslobodio roba, a ko napoji muslimana u predjelu gdje nema vode ima nagradu kao da je oživio mrtvu osobu.” (Ibn Madže)

Prenosi se u nekim predajama, da su učenjaci imali običaj kazati:” „Ko ima puno grijeha neka poji žedne vodom, jer je Allah, dž.š., oprostio grijehe čovjeku koji je napojio žednog psa, pa kakva tek nagrada očekuje onoga ko napoji vjernika muslimana i spasi mu život.“

islam-iman

 
Read more...

Namaz je svjetlo, sadaka je dokaz i sabur je svjetlost

REKAO JE ALLAHOV POSLANIK, SALLALLAHU ALEJHI VE SELLEM: “ČISTOĆA JE POLA VJERE. RIJEČ ELHAMDULILLAH PUNI MIZAN. RIJEČI SUBHANALLAH I ELHAMDULILLAH PUNE, ILI PUNI PROSTOR IZMEĐU NEBESA I ZEMLJE. NAMAZ JE SVJETLO. SADAKA JE DOKAZ. SABUR JE SVJETLOST. KUR’AN JE DOKAZ ZA TEBE ILI PROTIV TEBE. SVAKI ČOVJEK OSVANE I TRUDI SE, PA ILI ĆE SE OTKUPIT I OSLOBODIT ILI UNIŠTITI.”“ (MUSLIM, 233).

 • Namaz je svjetlo. Sve troje je opisano sa nečim što svijetli. Misli se da je namaz svjetlo muslimanu, na dunjaluku u njihovim srcima i pogledima je svjetlo. Najveći užitak je u namazu, a namaz proizvodi svjetlo u očima i srcu. A svjetlo je muminu u kaburu, i namaz je svjetlo u tminama na ahiretu, Sudnjem danu.
 • Sadak je dokaz.
  • Burhan je dokaz što u osnovi su zrake koje dolaze od sunca. A onaj koji da sadaku radi Allaha to ukazuje na zrake svjetlosti koja izlazi, tj. svjetlost njegovog imana, ili da nema svjetla u njegovom imanu on ne bi dao sadaku, te davanje sadake ukazuje na tu svjetlost. Također je dokaz imana u čovjeku.
 • Sabur je svjetlost. To je svjetlost u kojoj ima vrsta topline i izgaranja poput svjetlosti sunca. Čovjek kada sabura ima određenu vrstu sagaranja i toplote, jer ne može lahko saburati. Borba protiv svoga nefsa, sabur je držanje pod kontrolom nefs, tj. da se duša ne ponaša kako ona hoće.
  • Sabur se vraća na 3 stvari:
   • sabur u pokornosti Allahu
   • saburanje u ostavljanju grijeha tj. ostavljanje harama koji su vezani sa tjelesne strasti
   • saburanje u onome što je Allah odredio od kadera da će zadesiti na dunjaluku. Minimum je saburanje, a veći stepen je zadovoljstvo sa Allahovom odredbom.
  • Ibn Redžeb kaže da je sabur u pokornosti Allahu i ostavljanju grijeha vrijedniji od sabura nad sudbinom/kaderom. 
   Najbolja vrsta sabura je post (misli se kroz ibadete koji se rade, jer se u postu sažimaju sve tri ove vrste sabura)
 • Kur’an će se zauzimati za svoga učača. Dokaz za tebe je ako ga izučavaš i radiš po njemu, a dokaz protiv tebe, ako radiš suprotno, okreneš leđa Kur’anu… Ili oboje, naučiš Kur’an ali ne radiš po njemu i okreneš mu leđa.
 • Zadnji dio hadisa: Svi ljudi porane od rane zore, i prodaju sami sebe, jedni se oslobode,tj. oslobode svoj nefs a drugi upropaste sebe samog.
  • Oni koji se oslobode, učine to sa pokornošću Allahu i oni se otkupe na taj način, a oni koji upropaste sebe, to su oni koji slijede harame i rade ono što Allah nije zadovoljan.
 • Zaista je Allah učinio cijenu za Džennet, i nemojte kupovati Džennet sa nečim drugim, Allah džellešanuhu učinio je cijenu Dženneta vas samim, i nemojte prodavati sebe same za nešto mimo Dženneta, tj. radi sve što radiš za šta si se aktivirao, da sebe prodaš za Džennet.
Read more...

Priča o Lejsu bin Sa’du i starici koja je tražila sadaku

Spominje se da je Lejs ibn Sa’d bio vrlo uspješan trgovac medom. Jednog dana, stigao mu je brod pun bačvi u kojima je bio med. Saznavši za to, jedna starica je došla sa malom posudom i rekla mu: ”Molim te, napuni mi ovu posudu medom.” Lejs je to odbio, a starica se praznih ruku vratila svojoj kući.
Nakon toga, Lejs je naredio jednom svom radniku da potraži adresu one starice i da joj odnese punu bačvu meda. Radnik se začudio njegovom postupku, pa mu je rekao: ”Starica je zamolila da joj napuniš malu zdjelu medom i ti si to odbio, a sada joj šalješ punu bačvu meda.” Na to mu je Lejs rekao: ”Ona je tražila srazmjerno svojim mogućnostima (potrebama), a ja dajem srazmjerno mojim mogućnostima. Kada bi onaj ko udjeljuje sadaku, uistinu, znao i bio svjestan da sadaka prije dođe do Allaha, nego do ruke siromaha, užitak onoga koji daje bio bi mnogo veći od užitka onoga koji prima sadaku.”

Jeste li znali za sljedeće vrijednosti sadake:

 • Sadaka je jedna od džennetskih kapija;
 • Sadaka je jedno od najboljih dobrih djela, a najbolja sadaka je nahraniti gladnoga;
 • Na Sudnjem danu, sadaka će zaštiti onoga ko ju je udjeljivao i udaljit će ga od džehennemske vatre;
 • Sadaka gasi srdžbu našeg Gospodara, Allaha dž.š., i vručinu u kaburu;
 • Sadaka je najbolja i najkorisnija stvar koja se može pokloniti u korist naših umrlih;
 • Sadaka znači čišćenje duše i mnogostruko povećanje naših sevaba i dobrih djela;
 • Sadaka je uzrok sreće i zadovoljstva na dunjaluku i svjetla na licu onoga ko udjeljuje sadaku, na Sudnjem danu;
 • Sadaka je zaštita i sigurnost na Danu najvećeg straha i ona odagnava tugu za onim što je prošlo;
 • Sadaka je uzrok opraštanja i brisanja grijeha;
 • Sadaka je jedan od nagovještaja dobrog i sretnog završetka dunjalučkog života i razlog dove meleka za onoga ko udjeljuje sadaku;
 • Onaj ko mnogo udjeljuje sadaku ubraja se među najbolje ljude i sevab od sadake imat će svi oni koji su u njoj učestvovali;
 • Onome ko udjeljuje sadaku obećano je veliko dobro i neizmjerna nagrada;
 • Udjeljivanje sadake je osobina bogobojaznih i uzrok da te ljudi zavole;
 • Sadaka je znak velikodušnosti, plemenitositi i darežljivosti;
 • Sadaka je uzrok uslišavanja dove i otklanjanja nevolje;
 • Sadaka spriječava nedače i zatvara sedamdeset vrata zla i nesreće na ovom svijetu;
 • Sadaka je uzrok povećanja imetka i pobjede;
 • Sadaka je lijek i ozdravljenje;
 • Sadaka je zaštita od požara, utapanja, krađe i lošeg završetka dunjalučkog života;
 • Nagrada i sevab od sadake zagarantovani su, pa makar se ona odnosila na životinje.

Priredio: Abdusamed Nasuf Bušatlić

 

Read more...
Subscribe to this RSS feed