Mahir Kevrić

Website URL:

SVEČANA MEKTEBSKA AKADEMIJA, 2015/16.

U džamiji Ćurčinici, upriličena je svečana dodjela svjedodžbi učenicima koji su u mektebskoj 2015/16. godini redovno pohađali vjersku pouku, od predškolske grupe do IX razreda.
Moto akademije bio je hadis: "Najbolji među vama su oni koji uče Kur'an i druge njemu poučavaju."
Na početku su se predstavile horska sekcija Medžlisa Livno, mlađa postava, koje su proučile dvije prekrasne ramazanske ilahije. U središnjem dijelu akademije, a da bi se opravdao navedeni hadis predstavljena je grupa učača Kur'ana, koja je brojila 41 učenika, od prvog do šestog razreda, a koji su proučili odlomke iz sura Beqare, Jasin i Mulk.
U gradu Livnu, u mektepskoj kategoriji ima 73 učenika koji uspješno uče Kur'an, a predstavljena je samo ova mlađa grupa (41), jer su oni savladali učenje u samo jednoj mektepskoj godini.
Nakon toga, učenicima su podijeljene svjedodžbe i pohvale.

Čovjek koji se pokajao nakon četrdeset godina!

Musa, a.s., ustade i zajedno krenuše u pustinju. Bilo ih je preko sedamdeset hiljada. Musa, a.s., zavapi: “Gospodaru moj, napoj nas kišom i obaspi milošću! Smiluj se našoj dojenčadi, stoci na ispaši, starima koji Ti se klanjaju!” Međutim, nebo se još više razvedri, a Sunce jače upeče. Musa, a.s., nastavi s dovom: “Allahu moj, ako mi je

Šta trebamo znati o teraviji i noćnom namazu?

Noćni namaz je veoma poželjan ibadet s obzirom da ga Uzvišeni Gospodar spominje u Kur'anu hvaleći one koji noću dodatno pojačavaju svoj ibadet namaza:

''I oni koji provode noći, pred Gospodarom svojim na tle padajući i stojeći.'' (El-Furkan, 64)

Samir Đonlagić

Samir Đonlagić, rođen je 27.aprila 1983. godine u Livnu, gdje završava osnovnu školu. Svršenik je Karađoz-begove medrese u Mostaru. Vanredni je student na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu. Oženjen je Mihadom Ramić i otac djevojčice Nudžejme.
Na mjestu imama u džematu Guber je od otkobra 2013. godine.

  • Published in Imami
Subscribe to this RSS feed