Džemat Guber

  • Published in Guber

Džemat Guber je jedan od najvećih seoskih džemata u Medžlisu islamske zajednice Livno.
Smješten je u gornjem, središnjem dijelu Livanjskog polja, u plodnoj ravnici između rijeka Žabljak i Sturba, uz magistralni put Livno – Split.

Read more...

Samir Đonlagić

  • Published in Imami

Samir Đonlagić, rođen je 27.aprila 1983. godine u Livnu, gdje završava osnovnu školu. Svršenik je Karađoz-begove medrese u Mostaru. Vanredni je student na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu. Oženjen je Mihadom Ramić i otac djevojčice Nudžejme.
Na mjestu imama u džematu Guber je od otkobra 2013. godine.

Read more...

Džamija Guber

Guber se nalazi u centralnom dijelu Livanjskog polja na putu Livno-Split. Guber je najveći seoski džemat na području medžlisa Livno.
Džamija u Guberu sagrađena je 1928.godine kao mekteb-mesdžid. 1976.godine je napravljena munara iz krova, a 2010.godine je napravljena munara sa čvrstim temeljom iz zemlje.

Read more...
Subscribe to this RSS feed